Werkvormen

"De weg waarlangs en geen doel op zich"

Wandelcoaching / Outdoor Life Coaching

Wil je het echte leven in stappen? Doel: je letterlijk in beweging, meer in het hier-en-nu en met jezelf in verbinding brengen. Soms ben je even de weg kwijt en als je er voor open staat, kan wandelcoaching je helpen om eens op een hele andere manier naar dingen te kijken met de natuur als rust- en inspiratiebron en met een coach die naast je loopt. Zo weet je weer welke weg je in wilt slaan en kom je (terug) op het voor jou juiste pad.

 • Wandelcoaching is een ervaringsgerichte en actieve manier om te leren reflecteren.
 • Het brengt je letterlijk dichter bij de (eigen) natuur.
 • Het helpt bij zingeving en waardering van het leven zelf.
 • Je kunt even letterlijk stil staan en keert terug naar je basis.
 • De uiterlijke wereld dient als spiegel voor jouw innerlijke belevingswereld.

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

Wil je je bewust worden van je onbewuste? Doel: het neutraliseren van steeds terugkerende vervelende herinneringen, emoties of lichaamsgevoelens door middel van het doen van oogbewegingen. IEMT is een combinatie van EMDR, hypnotherapie, NLP, Gestalttherapie en provocatieve coaching. Je last in het NU kan namelijk veroorzaakt zijn door een ‘trigger’ die een bepaalde herinnering uit het verleden oproept, die de koppeling met het vervelende gevoel veroorzaakt heeft. IEMT is in te zetten voor emotioneel welzijn, verwerking van ingrijpende levenservaringen (verlies/trauma), behandeling van angst/depressie/stress/burn-out, identiteitsontwikkeling en persoonlijke groei.

 • Het resultaat van IEMT is dat de herinnering vager wordt en dat je met meer afstand naar de herinnering kan kijken en de emotionele lading verdwijnt.
 • Er ontstaan gezonde grenzen tussen verleden/heden en jezelf/een ander.
 • Voordat we beginnen zijn er een aantal ‘Pre-sessie richtlijnen’ om te onderzoeken of IEMT voor jou een methode is die kan werken.
 • We starten met een kennismakingsoefening om te kijken of IEMT iets voor jou is en wat het effect is.
 • Het voordeel van IEMT is dat je niet over je vervelende of traumatische herinneringen praat.
 • IEMT is een probleemoplossende methodiek die voor een enorme verbetering in de kwaliteit van leven kan zorgen.

Rationeel Emotieve Training (RET)

Ben jij je eigen grootste vijand tussen je oren? Doel: het leren analyseren van jouw gedachten en belemmerende oftewel irrationele gedachten kunnen ombuigen naar positieve rationele gedachten die jou helpen om effectief te zijn. We denken vaak dat een vervelende gebeurtenis of probleemsituatie de oorzaak is van onze negatieve gevoelens en ineffectief gedrag. Het zijn echter onze eigen gedachten over deze gebeurtenis/situatie die hiervoor zorgen en het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Aan de hand van een praktisch stappenplan train je jezelf in deze kunst van het ‘managen’ van je gedachten.

 • RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie.
 • Het resultaat van RET is dat je minder ‘piekert’ en voorkomt dat je je rot voelt.
 • Je ontdekt van wat voor soort irrationele gedachten jij met name last hebt.
 • Met RET oefen je ook om je gevoelens te benoemen.
 • Je leert om positief te denken en mild te zijn voor jezelf.
 • Kortom: je kunt er voor kiezen wat je denkt!

Werkenergieanalyse®

Krijg jij energie van je werk? Doel: verbeteren van je energiebalans, werkplezier en motivatie waardoor je juiste loopbaankeuzes kunt maken, je loopbaan doelgericht kun sturen en je ontwikkelingsbehoefte kunt formuleren. Een groot deel van onze tijd zijn we aan het werk, dat kost energie, maar als het goed is krijg je ook energie van je werk. Als dit voor je gevoel niet meer het geval is, is het van belang om te achterhalen waar dit hem in zit. De Werkenergieanalyse® (WEA) brengt je energie- en stressbronnen in kaart zowel op functie- als organisatieniveau en meet je mate van bevlogenheid.

 • De WEA is een analyse- en dus geen testinstrument, dat eenvoudig online kan worden ingevuld.
 • Jouw bevlogenheidsniveau, energie- & stressbronnen, energiegevende- & energienemende taken, werkenergiebalans en mate van flow worden visueel weergegeven in een rapportage.
 • Je ontdekt op welke aspecten jij wel of geen invloed hebt.
 • Het resulteert in een persoonlijk prioriteitenplan waarmee je direct doelgericht aan de slag kunt.
 • De WEA kan (preventief) overspannenheid en een burn- of bore-out signaleren.
 • Kortom: de WEA geeft je een duidelijk overzicht, dat leidt tot nieuwe inzichten waarmee je weer uitzicht krijgt op je volgende loopbaanstap(pen).

Online Talent Manager

Zet jij jouw talenten optimaal in? Doel: online persoonlijkheidstesten, die kwalitatief inzicht geven in talenten voor persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, werving- en selectie (assessment tool) en teamontwikkeling. Het Octogram© wordt voor vrijwel alle tests van Online Talent Manager (OTM) gehanteerd als onderliggend model en is gebaseerd op het Model van Concurrerende Waarden van Quinn. Dit vergemakkelijkt het interpreteren van de testresultaten doordat overeenkomsten en verschillen snel zichtbaar zijn.

Zet de 1e stap en neem contact op
 • De testen zijn wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd, betrouwbaar en gebaseerd op de positieve psychologie.
 • De Octogram© test geeft inzicht in jouw voorkeur werk- of leiderschapsrol(len), de Loopbaanwaardentest (gebaseerd op de loopbaanankers van Schein) in jouw belangrijkste werkwaarden en de OP5 Persoonlijkheidstest geeft op basis van vijf dimensies inzicht in jouw persoonlijkheid (gebaseerd op de persoonlijkheidskenmerken van Big Five).
 • Als bovenstaande drie testen worden gecombineerd kan een ‘Competentie indicator’ rapport gegenereerd worden, welke op basis van 53 competenties inzicht geeft in welke mate je hierover beschikt en hoe ontwikkelbaar deze competenties zijn.
 • De rapportages zijn uitgebreid, visueel duidelijk en in begrijpelijk taalgebruik en daardoor geschikt vanaf LBO werk- en denkniveau (normgroep).
 • Kortom: de online tools van OTM tonen je kwaliteiten/talenten en zetten je weer in jouw kracht. Mensen die werk doen dat bij ze past zijn namelijk bewezen gelukkiger, effectiever en productiever én de kans op verzuim en verloop wordt kleiner.