Maatwerk

"De juiste maat ligt tussen te veel en te weinig"

Omdat geen enkel individu of team hetzelfde is, lever ik alleen maatwerk. Ieder ontwikkeltraject of het nu persoonlijke effectiviteit of loopbaanbegeleiding betreft, begint met een intake gesprek. In dit gesprek maken we nader kennis en achterhaal ik wat de individuele- of teamdoelen zijn oftewel wat de concrete leervraag is, geformuleerd in een HKI-formulering: Hoe kan ik…? of Hoe kunnen wij…?

Zet de 1e stap en neem contact op

Na de intake bepalen beide partijen of ze met elkaar verder willen. Vervolgens adviseer ik hoe dit traject er qua insteek uit ziet oftewel: groepsgewijze training/workshop, individuele- en/of teamcoaching en welke werkvormen, te weten Wandelcoaching/Outdoor Life Coaching, Integral Eye Movement Therapy (IEMT), Rationeel Emotieve Training (RET), Werkenergieanalyse®, Online Talent Manager of een combinatie hiervan, ik in zet. Als ik met een groep of team werk, is het maximale aantal 12 deelnemers. Uiteraard ontvangt de opdrachtgever eerst een schriftelijk voorstel ter goedkeuring. Na deze schriftelijke goedkeuring ga ik tot uitvoering over.